ยืดรีบอนดิง

   ยืดรีบอนดิง คือ การใช้สารเคมีสลายพันธะของเส้นผม ทำให้ผมแบนยิ่งขึ้น ผมก็จะตรงอยู่ได้นานกว่ายืดผมปกติ ทรงผมที่ตัดซอยดูเป็นธรรมชาติ

 

                         สนใจ เลยจร๊..

 

 

Visitors: 71,191