Elujuda emulion

"ดีเซล เอลูจูดา อีมัลชุ่น" 

ก้าวเข้ายุคใหม่แห่งการดูแลเส้นผมด้วย "นวัฒกรรมในการสร้างเคราตินสดขึ้นมาใหม่ในเส้นผม"

"เทคโนโลยี KeratinSaisei" เอกสิทธิ์เฉพาะของ Milbon ได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศณี่ปุ่น No.5558284

ให้การสร้างเคราตินขึ้นใหม่ภายในเส้นผมเพื่อฟื้นฟูเส้นผมให้แข็งแรง ทนต่อการทำเคมีได้ดียิ่งขึ้น

"อานุภาพมหัศจรรย์แห่งต้นเบาบับ" 

฿1,300
จำนวน:
Visitors: 71,192